Ăn nướng ẩm thực Việt

Tô bồi hạnh phúc do đồng thuận

Tô bồi hạnh phúc do đồng thuận
Muốn được bình yên ý phải hòa
Cố chấp phiền thêm bầm ruột não. Thanh xuân sớm lụn tủi thân già.!Tô bồi hạnh phúc do đồng thuận
Muốn được bình yên ý phải hòa
Cố chấp phiền thêm bầm ruột não. Thanh xuân sớm lụn tủi thân già.!
2020-03-16
2 Bình luận:
Hoang Luong
2020-03-16 02:06:21
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Thùy Dung
2020-03-16 02:06:21
Nam mô A Di Đà Phật

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới